Ověření funkčnosti oční/tělní/kombinované bezpečnostní sprchy

 
  • Servis, údržba, ověření a zjištění funkčnosti již instalovaných očních nouzových bezpečnostních sprch, tělních havarijních sprch i tankových či mobilních havarijních sprch.

  • Prověření kompletnosti a funkčnosti sprchy, vyhledání netěsnosti, poškození, znečištění, zjištění zavápnění. Ověření snadnosti spouštění sprchy, kontrola teploty vody, její čistoty (opticky). Kontrola výšky proudu u oční sprchy, rozložení proudu vody u tělní sprchy. Zjištění poškozených, případně vadných dílů. Kontrola varovných symbolů z hlediska viditelnosti a pevnosti.

  • Vystavení protokolu.

  • Návrh na náhradu poškozených nebo chybějících dílů a piktogramů, případně návrh na náhradu starých, opotřebených a nevhodných sprch našimi moderními odolnými sprchami.

  • Termín revize je nutné dohodnout se servisním oddělením.

 

 _________________________________________________________________________________________________________________